Im mniej marki w contencie, tym lepiej. Dla wszystkich.